điệ mật
Kỳ diệu sau điện mật ‘chúng tôi chiến đấu hết đạn, xin vĩnh biệt các đồng chí’
2021-03-05 06:39:32
Điều kỳ diệu đã xảy ra sau bức điện mật: “Một sư đoàn địch đang vây hãm đồn. Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn. Xin vĩnh biệt các đồng chí”. Những...
Đọc nhiều