dịch vụ công quốc gia
CSGT hướng dẫn nộp phạt online nhanh gọn bất ngờ
2021-03-01 06:07:38
Chỉ trong vòng 10 phút, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt hành chính nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi Bộ Công an khai trương hệ...
Làm sổ đỏ, đăng ký xe qua mạng giúp tiết kiệm 1.376 tỉ đồng mỗi năm
2020-12-30 16:39:59
Việc tích hợp dịch vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe qua mạng, xin giấy phép xây dựng nhà ở lên Cổng dịch vụ công quốc...
Đọc nhiều