dịch vụ công quốc gia
Làm sổ đỏ, đăng ký xe qua mạng giúp tiết kiệm 1.376 tỉ đồng mỗi năm
2020-12-30 16:39:59
Việc tích hợp dịch vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe qua mạng, xin giấy phép xây dựng nhà ở lên Cổng dịch vụ công quốc...
Đọc nhiều