địa giới
Đổi giấy tờ sang địa giới TP. Thủ Đức: Đơn giản nhưng phát nản
2021-02-24 23:05:00
Doanh nghiệp phải điều chỉnh giấy tờ sang địa giới hành chính mới: Thành phố (TP) Thủ Đức để thuận tiện hơn trong công việc. Quá trình hoàn tất thay đổi...
Đọc nhiều