địa đạo củ chi
Đề nghị công nhận địa đạo Củ Chi là Di sản Thế giới
2020-09-09 09:45:46
Hệ thống đường hầm hơn 200 km được xây dựng phức tạp, bí ẩn ở Củ Chi sẽ được đệ trình lên UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới. Nội dung này vừa...
Đọc nhiều