địa bàn thành phố
Bus điện Vingroup giá vé dự kiến siêu rẻ
2020-09-29 14:20:57
Giá vé dự kiến sau khi có trợ giá trung bình 7.000 đồng/lượt các tuyến VB01, VB02, VB03 và 5.000 đồng/lượt đối với các tuyến VB04, VB05. Học sinh, sinh viên được...
Đọc nhiều