di tích
Phát hiện mộ chôn 103 nghĩa sĩ Cần Vương nhờ ngoại cảm
2013-04-15 13:48:36
Nhiều năm nay, ông Nam bị ám ảnh bởi câu nói của một nhà ngoại cảm ở Hải Phòng, rằng dưới nhà ông có một ngôi mộ tập thể lên đến cả trăm người… 14...
Đọc nhiều