di tích quốc gia nhà trần
Tăng ni, phật tử tìm về đất Phật tưởng niệm vua Trần Nhân Tông
2020-12-14 16:33:40
Trong 2 ngày 13 – 14.12, người dân đã tới các di tích quốc gia nhà Trần tại Quảng Ninh để tưởng niệm 712 năm Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết...
Đọc nhiều