đi chợ
Dịch COVID-19 rất nguy cấp, Đà Nẵng phát thẻ cho dân đi chợ theo ngày chẵn-lẻ
Thành Nhân - 2020-08-11 12:11:30
Từ 12/8, mỗi hộ dân Đà Nẵng sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày (bao gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ) và thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần/1...
Đọc nhiều