DFC
Giám đốc DFC: “Việt Nam là hiện tượng kinh tế trong 20 năm qua”
2020-10-09 17:06:24
Gọi Việt Nam là “hiện tượng kinh tế”, Giám đốc điều hành DFC cho rằng, trong các quốc gia mới nổi, Việt Nam là ưu tiên đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp...
Đọc nhiều