Deep Knowledge Group
Sốc về thông tin Việt Nam bị loại khỏi nhóm nước an toàn nhất trong đại dịch Covid-19
Hạ Trắng - 2020-06-15 19:40:32
Trong bảng xếp hạng an toàn trong Covid-19 do tổ chức Deep Knowledge Group (DKG) xây dựng và được Forbes công bố thì Thụy Sỹ xếp hạng nhất, Trung Quốc và Singapore...
Đọc nhiều