đề bạt cán bộ
Thủ tướng: “Chấm dứt trò đề bạt một cán bộ mất bao nhiêu tiền đi!”
2020-11-11 06:47:03
“Địa phương đang được phân cấp lớn về nguồn lực, tài lực, nhân lực nên phải trong sáng chứ không phải đề bạt một cán bộ tốn bằng này tiền đâu,...
Đọc nhiều