dạy thêm học thêm

Nếu sống tốt bằng lương, chúng tôi dạy thêm để làm gì?

2016-08-25 10:01:55
Hồi mới tốt nghiệp trường sư phạm và đi dạy, tôi vẫn tự giằng xé “dạy thêm hay không dạy thêm?” khi đồng lương không đủ sống. Lúc ấy, tôi cho rằng khi...
Trước yêu cầu “cấm” dạy thêm tại trường học, giáo viên TP.HCM đã chia sẻ quan điểm của mình. Phải xét thực tế trước khi cấm Một giáo viên dạy văn...
Để thích ứng với quy định mới của Sở GD-ĐT TP.HCM về dạy thêm học thêm, nhiều trường THPT trên địa bàn TP đã tìm cách lách để thu hút học sinh học thêm...
Bài chọn lọc