đầu tư nhà máy điện
Exxon Mobil muốn đầu tư chuỗi 2 dự án điện khí LNG tại Việt Nam
2020-06-14 14:25:19
Chuỗi cảng, kho và nhà máy điện khí LNG tại Hải Phòng có quy mô 4.000 MW và còn tại Long An có quy mô khoảng 3.000 MW. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn...
Đọc nhiều