đấu tranh

Chuyện kể của người đàn ông làm việc cho 11 đời tổng thống Hoa Kỳ

2013-08-20 18:03:02
Ông Bill Hamilton, một người da màu vừa mới về hưu tháng trước sau 55 năm làm công việc quản lý nhà kho tại tòa Bạch Ốc, nơi cư ngụ của tất cả những vị...