đấu giá biển số xe
Bộ Công an sẽ sớm đấu giá biển số xe để người dân chọn số theo sở thích
2020-09-30 07:14:18
Bộ Công an sẽ sớm thực hiện đấu giá biển số xe, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn biển số xe theo sở thích, đáp ứng tư tưởng trong sinh hoạt và...
Đọc nhiều