đất vàng 8-12 Lê Duẩn
Ông Nguyễn Thành Tài thừa nhận sai phạm
2020-09-16 22:31:21
Ông Nguyễn Thành Tài khai tại thời điểm vụ án xảy ra thì không nhận ra sai phạm, nhưng hiện nay thì ông đã nhìn nhận lại vấn đề và thừa nhận những sai phạm...
Đọc nhiều