đất trung quốc
Bộ Quốc phòng đề nghị chỉnh luật, không để người Trung Quốc lợi dụng “sở hữu” đất
2020-05-17 13:45:50
Người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 ha đất biên giới, ven biển thông qua hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người...
Đọc nhiều