Dat Tran
Biden bổ nhiệm người gốc Việt làm quyền bộ trưởng
2021-01-23 22:38:08
Dat Tran, một chuyên gia gốc Việt, được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh Mỹ. Ông Dat Tran, một trong những chuyên...
Đọc nhiều