dat quy hoach
Đất ‘quy hoạch treo’ có thể xây nhà mới
Hoài Nam - 2020-11-12 09:45:32
Từ năm 2021, người dân được quyền xây dựng nhà mới nếu phần đất thuộc diện “quy hoạch treo” trên 3 năm. Đất thuộc diện “quy hoạch treo” được hiểu...
Đọc nhiều