đập thủy điện trung Quốc
Tham vọng chống lũ với chi phí gần 200 tỷ USD của Trung Quốc
Tùng Anh - 2020-07-13 22:15:13
Trung Quốc sẽ triển khai kế hoạch xây thêm 150 dự án bảo tồn nước, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), tuyên bố. Trung Quốc muốn xây thêm...
Các đập Trung Quốc giữ nước sông Mekong
2020-05-11 06:27:17
Từ năm 2012, các đập thủy điện Trung Quốc giữ ngày càng nhiều nước, làm hạ lưu sông Mekong khô hạn hơn. Một nghiên cứu ở Mỹ mới đây hé lộ thêm về đợt...
Đọc nhiều