đảo Len Đảo
Việt Nam đã giành lại đảo Len Đao như thế nào?
2021-03-14 16:41:40
Sau vụ trận chiến ác liệt ở Gạc Ma, Trung Quốc chiếm giữ Gạc Ma và Len đao của Việt Nam. Một tháng sau, quân đội ta tổ chức giành lại đảo Len đao và Gạc...
Đọc nhiều