Đào huyệt
Indonesia: Không đeo khẩu trang, bị phạt đào huyệt chôn người chết vì COVID-19
2020-09-15 17:45:02
Chính quyền tại tỉnh Đông Java của Indonesia đã phạt 8 người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang phải đi đào huyệt để mai táng những người chết vì COVID-19. Các...
Đọc nhiều