đạo hạnh
Bể “show” rồi Tịnh thất Bồng Lai ơi!
2020-09-24 13:53:05
Ngay từ cái tên “Tịnh thất Bồng Lai” rồi sau đó đổi thành “Thiền am bên bờ vũ trụ” đã thấy cái gì đó không ổn về một nơi tu hành, cho dù là tu tại...
Đọc nhiều