đảo Hải Nam

Ấn Độ đối phó “Chuỗi ngọc trai” Trung Quốc như thế nào?

2013-06-13 05:44:13
New Delhi đang thực hiện những bước đi chiến lược nhằm phá thế “bao vây” mà Bắc Kinh đang thiết lập ở Ấn Độ Dương. Ngày 8.6, Trung Quốc lần đầu tiên...