đào đường
TP.HCM tạm ngưng đào đường dịp bầu cử
2021-05-14 18:53:21
Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa yêu cầu tạm ngưng thi công các công trình trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong dịp tổ chức cuộc bầu...
Đọc nhiều