Daniel J.Kritenbrink
Đại sứ Mỹ mong muốn Hải Phòng ủng hộ dự án điện khí 5,1 tỷ USD của ExxonMobil
2020-09-29 09:59:16
Bí thư Hải Phòng mong muốn Đại sứ Daniel J.Kritenbrink sẽ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ có tiềm lực mạnh đầu tư vào thành phố này. Ngày...
Đọc nhiều