đánh thành viên tổ kiểm dịch
Đấm cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 để vào thăm bạn trong xã đang bị phong toả
2021-05-22 15:55:45
Khi được giải thích không được vào xã đang bị phong toả, một thanh niên trong nhóm 6 người đã đấm thành viên trong tổ kiểm dịch rồi cả nhóm vượt qua chốt. Trưa...
Đọc nhiều