danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV
Cơ cấu 499 người trúng cử Quốc hội khóa mới
2021-06-11 11:41:35
Danh sách Quốc hội khóa XV có 29 tướng lĩnh quân đội, công an; số đại biểu chuyên trách 193; người trẻ nhất là nông dân 24 tuổi ở Điện Biên. Theo công bố...
Đọc nhiều