đánh nhau

Hùng hồn tuyên bố giết người để được ngồi tù

2013-05-05 13:52:18
Do tranh giành chỗ làm ăn buôn bán, lời qua tiếng lại mâu thuân xảy ra. Một nhóm đối tượng đã hung hãn mang vũ khí nóng chém đối phương trọng thương. Không dừng...