Đánh giặc từ sớm
Xây dựng pháp luật bảo vệ biên giới, chặn giặc từ sớm, từ xa
2020-06-16 11:51:16
Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội nêu quan điểm khi thảo luận tại tổ...
Đọc nhiều