Đánh giá học sinh
Từ năm học tới, sẽ không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5-9
2020-07-01 07:50:19
Tựu trường và đi học trước khoảng một tháng rồi mới khai giảng là việc diễn ra trong nhiều năm học trước. Từ năm học 2020-2021, việc này sẽ chấm dứt. Chánh...
Đọc nhiều