Đánh giá an toàn hệ thống
Thấp thỏm chờ đường sắt Cát Linh – Hà Đông vận hành dịp 1-5
2021-04-27 21:56:02
Theo kịch bản của Bộ Giao thông vận tải, nếu ngày 28-4 tư vấn cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Hội đồng Kiểm tra nhà...
Đọc nhiều