Đặng Văn Minh
Ông Đặng Văn Minh tái giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
2021-06-24 15:35:57
Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đặng Văn Minh giữ chức chủ tịch...
Đọc nhiều