Đặng Trọng Thăng
Chỉ có dựa vào nhân dân, cuộc chiến COVID-19 mới có thể thành công
2020-08-03 11:29:29
Cần phát huy cao độ vai trò của nhân dân, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, nhất là cán bộ thôn, tổ dân cư bởi chỉ có dựa vào nhân dân, cuộc chiến phòng,...
Đọc nhiều