dâng sao giải hạn
Phật giáo không có dâng sao giải hạn Rằm tháng Giêng, không có hạn ‘La Hầu, Kế Đô’
2021-02-26 20:04:30
Từ mồng 10 đến Rằm tháng Giêng, một số người dân đi chùa đăng ký làm lễ dâng sao giải hạn hy vọng năm mới tránh xui rủi, nhưng theo Thượng tọa Thích Nhật...
Đọc nhiều