Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Lào có tân Tổng Bí thư
2021-01-15 18:15:25
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 15/1 đã bầu Thủ tướng Thongloun Sisoulith làm tổng bí thư với nhiệm kỳ 5 năm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của...
Đọc nhiều