Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Tại sao “Thông báo kết quả Đại hội XIII tới ĐCS Trung Quốc” lại coi họ là mẫu quốc, thiên triều?
Nam Phong - 2021-04-15 13:37:03
Mới đây sau khi báo chí đăng bài “Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam tới Đảng Cộng sản Trung Quốc”, thì một số cá nhân trên...
Lào có tân Tổng Bí thư
2021-01-15 18:15:25
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 15/1 đã bầu Thủ tướng Thongloun Sisoulith làm tổng bí thư với nhiệm kỳ 5 năm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của...
Đọc nhiều