đảng mới
Rộ tin Tổng thống Trump đang thành lập đảng của riêng mình
2021-01-20 10:43:28
Giới thạo tin cho rằng Tổng thống Trump đang bàn với các trợ lý và các nhân vật thân tín về việc thành lập đảng “Ái Quốc”. Tổng thống Trump tung khẩu trang...
Đọc nhiều