Đăng ký thử nghiệm lâm sàng vắcxin chống COVID-19
Nhiều người dân tình nguyện thử vắc xin COVID-19 của Việt Nam
2020-12-08 09:49:13
Cần điều kiện gì để được thử vắc xin COVID-19 của Việt Nam? Đăng ký ở đâu?… Đại diện Bộ Y tế cho biết ngày 9-12 sẽ họp bàn và cung cấp cụ thể thông...
Đọc nhiều