Đăng ký hiến tạng
Nghi vấn nhân viên y tế tiếp tay, “quan hệ tay ba” trong mua bán tạng?
2021-03-23 06:57:14
Với mô tạng, người bán và người mua sẽ không thể thực hiện được nếu không có các cơ sở khám chữa bệnh. Đây là mối quan hệ tay ba giữa người mua, người...
Đọc nhiều