Đặng Hữu Nam
Linh mục Đặng Hữu Nam lại lộng ngôn xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quỳnh Quỳnh - 2020-05-07 17:35:44
Linh mục Đặng Hữu Nam – cái tên không xa lạ gì với cộng đồng mạng. Đặng Hữu Nam “nổi tiếng” không phải những điều tốt đẹp mà vì sự phản động...
Đọc nhiều