Đặng Hồng Đức
Chân dung 7 vị Giám đốc Công an tỉnh trẻ tuổi
Hạ Trắng - 2021-03-22 11:30:52
Trong số 63 Giám đốc Công an tỉnh trên cả nước thì có 7 vị Giám đốc đang ở độ tuổi rất trẻ. 5 người sinh năm 1976, 1 người sinh năm 1977 và người trẻ nhất...
Đọc nhiều