Đặng Đình Áng
Vĩnh biệt Giáo sư, nhà toán học Đặng Đình Áng
2020-08-30 11:02:42
 Giáo sư Đặng Đình Áng, nhà toán học nổi tiếng của Việt Nam, vừa qua đời, hưởng thọ 94 tuổi.  GS Đặng Đình Áng là giáo sư toán học nổi tiếng của Việt...
Đọc nhiều