Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản
Đảng Nhật mời phụ nữ họp, nhưng không cho phát biểu
2021-02-19 09:20:09
Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật đề xuất cho phụ nữ tham dự cuộc họp của hội đồng 12 thành viên, nhưng không cho họ phát biểu. Đã đến lúc để...
Đọc nhiều