Đảng CS Việt Nam
Tổng bí thư gợi mở nhiều vấn đề về chuẩn bị nhân sự chủ chốt khóa XIII
2020-05-11 12:40:24
Trong việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII, Tổng bí thư lưu ý người được lựa chọn phải đặt sự nghiệp của Đảng, dân tộc lên trên hết,...
Đọc nhiều