Đảng Cộng Sản Italy
Đảng Cộng sản Italy đánh giá cao thành công của Đại hội XIII
2021-02-03 09:42:54
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi cho rằng với kết quả, thành tựu đã đạt được, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là hình mẫu cho phong trào...
Đọc nhiều