Đảng Cộng sản Cuba
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư tới ông Raul Castro
2021-04-20 22:16:49
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới đồng chí Raul Castro, nguyên bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Cuba. Ngày 20/4, Tổng bí thư...
Vị lãnh đạo Đảng Cộng Sản Cuba từ chức ở tuổi 89
2021-04-17 11:38:46
Ông Raul Castro, 89 tuổi, thông báo quyết định từ chức Bí thư thứ nhất trong bài phát biểu tại đại hội đảng Cộng sản Cuba. Ông Raul Castro trở thành Bí thư...
Tại sao “Thông báo kết quả Đại hội XIII tới ĐCS Trung Quốc” lại coi họ là mẫu quốc, thiên triều?
Nam Phong - 2021-04-15 13:37:03
Mới đây sau khi báo chí đăng bài “Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam tới Đảng Cộng sản Trung Quốc”, thì một số cá nhân trên...
Đọc nhiều