dân tộc

Đại gia ngồi xế hộp tung kẹo cho trẻ nghèo nhặt nhạnh

2013-04-26 14:53:58
Thấy đám trẻ nhỏ người dân tộc đang tha thẩn chơi ven đường, người đàn ông trên chiếc xe Pajero liền hạ cửa, thò tay qua cửa kính tung một vốc kẹo về phía...
Sáng 12-12, Hội nghị ngoại giao lần thứ 27 đã khai mạc tại Hà Nội. Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài đã về nước...
Bài chọn lọc