dân số Việt Nam

Tận dụng thời kỳ cơ cấu dân số vàng – Vận hội lớn cho đất nước

2017-01-29 10:01:49
Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng từ năm 2007, với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Từ đó đến nay, sau 10 năm, Việt Nam đã đạt...
Hơn 1,1 triệu hộ gia đình trên toàn quốc sẽ được điều tra từ ngày 1/4/2014. Theo Tổng cục Thống kê, đây là một cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng, cung cấp...
Hiện nay, tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh toàn quốc là khoảng 13%, tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau khi đã sinh con) cũng đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng. Ngày 6/11,...
Với gần 89 triệu người, Việt Nam trở thành nước đông dân thứ 13 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Thông tin do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết...
Theo một phân tích thống kê mới, dân số thế giới có thể đạt 11 tỷ người vào năm 2100, tăng 800 triệu người so với dự đoán vào năm 2011. Hầu hết sự gia...
Bài chọn lọc