Đan Phượng
Hiện trạng khu vực quy hoạch đô thị sông Hồng
2021-03-20 14:37:13
Trong khu vực dự kiến quy hoạch, các bãi đất ven sông Hồng đa dạng về loại hình với đất trống chưa sử dụng, đất trồng rau màu, hoa, cây cảnh và các khu phố,...
Đọc nhiều