dân làm gốc
Lộng ngôn như Madame Nhu mà bày đặt vặn vẹo “gốc cây gì”
Hàn Nguyên - 2021-01-28 17:40:25
Ngày trước, có đôi lần tôi đọc những câu chuyện về bà Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu, nên người ta hay gọi là Madame Nhu. Sở dĩ có cái tên đậm chất “tây”...
Đọc nhiều